The English Corner Acadèmia dAnglès Lleida

KIDS corner

L’aprenentatge de l’anglès en les etapes d’infantil i primària és molt important degut a que és el moment en que els nens i nenes son capaços d’assolir els coneixements amb més facilitat i naturalitat.

Les nostres classes:

   • Grups reduïts i homogenis.
   • Sessions dinàmiques i divertides 100% en anglès.
   • Aprenentatge significatiu.
   • Treball a partir de llibre de text, projectes, activitats interactives, jocs.
   • Possibilitat de preparació als exàmens oficials “Young Learners” de Cambridge: Starters, Movers, Flyers.